Published March 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

Qo'qon xonligi tarixiga doir manbalardagi ayollarlarga xos antroponimik birliklar xususida

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo‘qon xonligi tarixiga oid manbalarda uchraydigan ayollarga xos antroponimik birliklar: ismi, laqabi, taxallusi va otaismi, ularning mazmuniga xos ma’lumotlar beriladi.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-Mart-1_qism-59-63.pdf

Files (611.7 kB)

Name Size Download all
md5:daddafc77e219e6d20bf872ed674642b
611.7 kB Preview Download