Published March 24, 2023 | Version v1
Journal article Open

INGLIZ TILIDAGI TO'SIQSIZLIK REPREZENTANTI VAZIFASIDAGI PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARI

Creators

Description

To’siqsizlik konsepti ingliz tili maqollarida ham eksplitsit, ham implitsit tarzda ifodalanishi mumkin. Masalan, Home is home, though it is never so homely maqolida to’siqsizlik semantikasi though ergashtiruvchi bog’lovchili TEGQ gap orqali shakllangan. Bu ma’no yana bir bog’lovchisiz TEGQG, Home is home be it ever so homely, maqoli orqali ham o’z ifodasini topgan.

Files

Konferensiya-2022-Mart-1-qism-66-69.pdf

Files (410.3 kB)

Name Size Download all
md5:24be10effd9514f622d8f4518e332af6
410.3 kB Preview Download