Published March 23, 2023 | Version v1
Journal article Open

QANDSIZ DIABET KASALLIGINING O`ZIGA XOSLIGI: YUZAGA KELISH HAMDA BARTARAF ETISH OMILLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu tezisda qandsiz diabet kasalligining vujudga kelishi, uning ta`sir omillari, davolash va oldini olish profilaktika ishlari muhokama etiladi va ayrim tavsiyalar keltirib o`tiladi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-Mart-1-qism-102-105.pdf

Files (451.5 kB)

Name Size Download all
md5:71b7c14b6672408c8b5d1b24f82188d5
451.5 kB Preview Download