Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published March 20, 2023 | Version v1
Journal article Open

KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARNI BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA RIVOJLANTIRISH MODELI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqola bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining kommunikativ ko’nikmalarini rivojlantirish tizimini takomillashtirish haqida yozilgan. Muloqot jarayonida o‘quvchi tomonidan bildirilayotgan fikrlar, uning qarashlari shaxsni yaqindan o‘rganish uchun imkoniyat yaratadi. O‘quvchi shaxsini yaqindan bilish, uning ichki kechinmalari, o‘y-fikrlari, his-tuyg‘ulari, orzu-umid, maqsad va hayotiy intilishlaridan xabardor bo‘lish pedagogik jarayonning metodik, ruhiy jihatdan to‘g‘ri tashkil etilishini ta’minlaydi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MART-1-qism-53-56.pdf

Files (499.5 kB)

Name Size Download all
md5:806365c35430ce686d651b8b999f1dca
499.5 kB Preview Download