Published March 17, 2023 | Version v2
Journal article Open

"FRAZEOLOGIYA" VA "FRAZEOLOGIK BIRLIK" TUSHUNCHALARINING TA'RIFI

Description

Annotatsiya. Frazeologiyaning hajmini keng tushunish va tor tushunush bor. Keng tushunishda frazeologiya doirasiga, so’zlarning turg’un birlashmalaridan tashqari, maqol, metal, aforizm ham mansub deb qaraladi. Frazeologiya deb so’zlarning semantik bog’lanishlarini tushunish ham mavjud. Bu hodisalardan faqat bir turini – so’zlarning turg’un birlashmalarini – til birligi deb baholash mumkin.

Files

NINE-2022-Fevral-1-qism-32-34.pdf

Files (379.6 kB)

Name Size Download all
md5:0c477a8d0ee7ecaf7902802290ac798d
379.6 kB Preview Download