Published March 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG'ICH TA'LIM GRAMMATIKA VA SO'Z YASALISHIGA OID TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Description

Annotatsiya Innovatsion texnologiyalar orqali o‘quvchilarda ona tili faniga oid bilimlarni shakllantirish jihatlari tahlil qilingan. Tanlangan metodni qo‘llash orqali o‘quvchilarning tarixga, milliy qadriyatlarga bo‘lgan qiziqishlari ortadi. O‘quvchilar mavzuga ijodiy yondashadi, erkin o‘z fikrlarini bildirishga harakat qiladilar. Bu bilan ularning mustaqil fikri teranlashadi, dunyo qarashi o‘sadi, darsga qiziqishi ortadi, topqirligi, zukkoligi, tezkorligi, faolliklari oshib boradi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-Mart-1-qism-62-73.pdf

Files (661.2 kB)

Name Size Download all
md5:fca78fb3eb0763bf23964d6633376a40
661.2 kB Preview Download