Published March 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

O`QUVCHILARNI TASVIRIY SAN`ATGA QIZIQTIRISHNING NATIJALI YO`LLARI VA METODLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`quvchilarni tasviriy san`atga qiziqtirishning turli metodlari, uslub va natija keltiruvchi texnologiyalari tahlil etiladi. Undan tashqari olimlarning bir qator fikrlari muhokama etiladi.

Files

Konferensiya-2022-Mart-1-qism-39-43.pdf

Files (424.2 kB)

Name Size Download all
md5:d30f055c6a456133c77be2f10e89d904
424.2 kB Preview Download