Published March 7, 2023 | Version v1
Journal article Open

NAVOIY ASARLARINI O`ZLASHTIRISHDA YANGI PEDAGOGIC TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI VA SAMARASI

Description

Annotatsiya:Ma`lumki, maktabda Аlisher Navoiyning epik asarlarini zamonaviy usullarda oʼrgatishda oʼquvchilar Navoiyning epik asarlariga qiziqishi uyg`onadi. Shuningdek, o`quvchilarni taʼlim jarayonining ijrochisiga aylantiradi va adabiy taʼlim samaradorligini oshiradi. Natijada shoirning epik asarlarini oʼrganish zamonaviy usullarda tashkil etilganda oʼquvchilarda shaxsiy fikr, munosabat, xulosa paydo boʼlishiga erishiladi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-FEVRAL-1-qism-224-227.pdf

Files (446.3 kB)

Name Size Download all
md5:430b3d6fa349d3e20fb6bb6308f7a976
446.3 kB Preview Download