Published March 4, 2023 | Version v1
Journal article Open

SUYAKLAR SINISHINING TURLARI

Description

Annotation; Ushbu maqolada sinish - suyak yaxlitligining buzilishi, To`la sinish va suyak bo`lak bo`lib singandagi yoki darz kеtgandagi kabi chala sinish haqida ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Files

Konferensiya-2022-YANVAR-1-qism-13-18.pdf

Files (481.5 kB)

Name Size Download all
md5:18e1628cc17f67926e75593af28eaa88
481.5 kB Preview Download