Published March 3, 2023 | Version v1
Journal article Open

GENDER TENGLIKNING RIVOJLANISH TARIXI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada gender tengligini yuzga kelish tarixi.Dunyo va O’zbekistonda gender tengligining rivojlanishi.Gender tengligini rivojlanish bosqichlari gender tengligini yanada hayotga tadbiq etish usullari keltirib o’tilgan.Ayol va erkaklar jinsidan qat’iy nazar tenglik adolat tushunchalari birdek bo’lishi,ikki jins vakillariga ham jamiyat tomonidan ijtimoiy adolatni taminlanishi va gender tenglikni jamiyat bo’ylab keng yoritish ko’rsatib berilgan.

Files

Konferensiya 2023 mart 1-qism-4-12.pdf

Files (536.4 kB)

Name Size Download all
md5:ed942767183fdb2db0bb01475ccf1dff
536.4 kB Preview Download