Published February 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

XORAZM VILOYATI SHAROITIDA CISTANCHE O'SIMLIGI TURLARINING TAKSONOMIK MUAMMOLARI

Description

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xorazm viloyati sharoitida uchraydigan Cistanche o’simligi turlari va ularning morfologiyasini o’rganish bo’yicha ma’lumotlar keltirilgan. Kuztuvlar natijasiga ko’ra voha sharoitida Cistanche o’simligining Salsa, Deserticola va Tubulosa turlari aniqlanib, ularning bir biridan farqi, qulay sharoitlari va mezbon o’simliklari qisqacha yoritib berilgan

Files

Magistrlar-FEVRAL-1_qism-225-230.pdf

Files (429.9 kB)

Name Size Download all
md5:2ca1b1f4dab37c87472cd3f181fe5d1b
429.9 kB Preview Download