Published February 24, 2023 | Version v1
Journal article Open

Motivational function of assessment

Description

Ushbu maqolada xozirgi kunda xorijiy tilni o’qitishda muhim ahamiyat kasb eta boshlagan baholashning rag’batlantirish va ruhlantirish vazifasi imkon qadar yoritilgan. Muallif turli xil baholash tizimlarida bu funksiyaning ishlash prinsiplari va yo’nalishlarini o’rgangan holda, rag’batlantirish funksiyasi o’rganuvchilarning ilmiy barkamolligini oshirishdagi ahamiyatini ochib berishga harakat qilgan. Shu bilan birgalikda baholash shakllarini yaratishda bu funksiya ishini ta’minlovchi elementlar ham tahlil qilingan. Ba’zi adabiyotlar o’rganilgandan so’ng umumta’lim maktablarida ko’plab baholash shakllarida bu funksiyaning ta’minlanmaganiga yoki yaxshi ishlamasligi ayon bo’ldi. Maqoladagi yangiliklar va topilmalarni baholash tizimini yanada rivojlantirish va o’quvchi markaziy obraz shaklidagi ta’lim tizmini tashkil etishda ishlatish mumkin.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-FEVRAL-1-qism -164-168.pdf

Files (351.2 kB)

Name Size Download all
md5:b4b2d3c624df63a326a6bae703f7d3b2
351.2 kB Preview Download