Published February 24, 2023 | Version v1
Journal article Open

Globallashuv va ta'lim tushunchalarining mazmun-mohiyati

Description

Frantsuz faylasufi Rene Dekart “Tushunchalar ma’nosini aniqlashtiring va bu insoniyatning yarmini adashishdan saqlaydi” – deganida nechog‘liq haq ekanini davrning o‘zi isbotlab turibdi. Ayni shu ma’noda dastlab biz “globallashuv” tushunchasining istilohiy ma’nosini izohlashga harakat qilamiz. Mazkur atama dastlab 1983 yili amerikalik olim T.Levitt tomonidan «Garvard biznes revyu» jurnalida chop qilgan maqolasida qo‘llangan. U yirik transmilliy korporatsiyalar ishlab chiqaradigan turli-tuman mahsulot bozorlarining birlashuv jarayonlarini “globallashuv” deb atagan1

Files

Konferensiya-2022-YANVAR-1-qism-69-71.pdf

Files (451.6 kB)

Name Size Download all
md5:49194a7c50a7defb18ae7e5209296e2c
451.6 kB Preview Download