Published February 22, 2023 | Version v1
Journal article Open

"AN'ANAVIY VA NOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARI" MAVZUSINI O'QITISHDA TA'LIMNING KEYS TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Description

Annotasiya: Ushbu maqolada “An’anaviy va noan’anaviy energiya resurslari” mavzusini o’qitishda ta’limning keys texnologiyasi bo’yicha tavsiyalar, baholash mezonlari va uning natijalari to’g’risida yoritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-FEVRAL-1-qism-185-190.pdf

Files (550.8 kB)

Name Size Download all
md5:a02b46c3c2894ebfd2c41082fabdea7d
550.8 kB Preview Download