Published February 22, 2023 | Version v1
Journal article Open

FIZIKA O'QITISHDA DASTURIY TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANIB MUQOBIL ENERGIYAGA OID KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Description

Annotasiya: Ushbu maqolada fizika o’qitishda dasturiy ta’lim vositalaridan foydalanib muqobil enegiyaga oid kompetensiyalarni shakllantirish to’g’risida fikr yuritilgan. Shuningdek, fotobatareya tuzilishi va ishlash prinsipining animatsion namoyish etilishi tahil etilgan.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-Fevral-1_qism-71-73.pdf

Files (462.9 kB)

Name Size Download all
md5:be7ca06edca6eb1de7d65c08b30e7c55
462.9 kB Preview Download