Published February 17, 2023 | Version v1
Journal article Open

BIOLOGIYA DARSLARIDA INTERFAOL O'QITISH USULLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Description

Annotatsiya. Ilm-fan rivojlangan paytda maktablarda biologiya fani darslarida interfaol o‘qitish usullaridan samarali foydalanish yo‘llari o’rganish.

Files

Konferensiya-2022-YANVAR-1-qism-65-68.pdf

Files (384.9 kB)

Name Size Download all
md5:ab1c338233a139268031e18b2afb36a7
384.9 kB Preview Download