Published February 17, 2023 | Version v1
Journal article Open

MIOKARD INFARKTI REABILITATSIYASI

Description

Annotatsiya: Tadqiqotda Q-tishchali MI bo‘lgan 112 nafar erkak bemor ishtirok etdi.Trombolizis amalga oshirilishiga qarab bemorlar 2 guruhga bo‘lindi: 1-guruh (n=48) trombolizis o‘tkazilmagan bemorlar, 2-guruh (n=64) trombolizis o‘tkazilgan bemorlar. Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatdiki, trombolizis o‘tkazilmaganbemorlar guruhida O‘YuE 2- guruhga qaraganda (87,5% va 42,6%, r<0,05) sezilarlidarajada ko‘proq uchragan. Undan so‘ng korrelyatsion tahlil yordamida trombolizis o‘tkazilgan bemorlar guruhida klinikanatomik ko‘rsatkichlarni O‘YuE og‘irlik darajasi bilan o‘zaro bog‘liqligini tahlil qildik. Barcha bemorlarda statsionarda bo‘lgan vaqtida standart metodika bo‘yicha yurak exokardiografik (ExoKG) tekshiruvi o‘tkazildi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-FEVRAL-1-qism -119-123.pdf

Files (866.9 kB)

Name Size Download all
md5:6cb73a36c366ea71c3e7f52427c23323
866.9 kB Preview Download