Published February 17, 2023 | Version v1
Journal article Open

SANO O'SIMLIGI (CASSIA ACUTIFOLIA DEL VA CASSIA ANGUSTIFOLIA VAHL) TURLARINI XORAZM VILOYATI SHAROITIDA YETISHTIRISHDAGI MUAMMO, KAMCHILIK VA YUTUQLAR

Description

Annotatsiya. Maqolada Sano shifobaxsh o’simligining o’sish sharoitlari, fiziologik, anatomik-morfologik xususiyatlari haqida ma’lumotlar keltirib o’tilgan. Tajribalarda asosan sano o’simligi o’sib rivojlanishiga mineral o’g’itlarning ta’siri sinab ko’rildi

Files

Magistrlar-FEVRAL-1_qism-132-139.pdf

Files (837.9 kB)

Name Size Download all
md5:f2eb22115613f900f4a33812cd776510
837.9 kB Preview Download