Published February 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

BUDJET TASHKILOTLARIDA PUL MABLAG'LARI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat budjeti va davlat maqsadli jamg’armalarida daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosini amalga oshirishda moliyaviy aktivlar ya‘ni pul mablag’lari hisobini oqilona taqsimlash yo’llari, budjet tizimi budjetlari ijrosi hisobi va nazorati jarayonini tashkil etishning dolzarb masalalari hamda ilmiy va uslubiy jihatlari ko’rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada budjetning g’azna ijrosi hisobi, budjet ijrosining buxgalteriya hisobini tashkil qilish, budjet tashkilotlarida pul mablag’lari ijrosining buxgalteriya hisobi, O‘zbckiston Respublikasining «Budjet tizimi to‘g‘risida»gi qonuni va nazoratini tashkil etish va faoliyati mexanizmiga doir iboralar, tushunchalar va tahlillar keltirilgan.

Files

Magistrlar-FEVRAL-1_qism-79-86.pdf

Files (603.0 kB)

Name Size Download all
md5:8b445d6662feaddb3bc46ca724568b5e
603.0 kB Preview Download