Published January 30, 2024 | Version v1
Book chapter Restricted

Co współczesne prawo administracyjne zatraciło z poglądów prof. Stanisława Kasznicy o służbie publicznej

 • 1. ILS PAS

Description

The interwar period is the golden age of Polish administrative law. It was then that the most important institutions of this law were created or developed. One such institution was the model of public service. This institution, based on public law assumptions, created clerical law in a complete and logical manner. One of the most important representatives of the thought of the then administrativists was Professor Stanisław Kasznica. Therefore, the article confronts the author's thought and postulates with the present state of this part of Polish law. This allowed for the formulation of assessments of the present condition of Polish clerical law.

Files

Restricted

The record is publicly accessible, but files are restricted to users with access.

Additional details

References

 • Ustawa z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emertalnem funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych, Dz.U. 1924, Nr. 6, poz. 46 ze zm
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., , Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1691.
 • Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, M.P.2011 Nr 93 poz. 953.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, t.j. Dz.U. 2021, poz. 689.
 • Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 695.
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, Dz.U. 2021, poz. 2333.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, Dz.U. 2022, poz. 131.
 • Długosz D., Zasady etyki urzędniczej a zasady służby publicznej, w tym służby cywilnej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, System Prawa Administracyjnego, t. 13, Warszawa 2016, s. 264-272.
 • Drobny W., Przenikanie się prawa konstytucyjnego, prawa pracy i prawa administracyjnego na przykładzie polskiego prawa urzędniczego w świetle orzecznictwa (zagadnienia wybrane), "Studia Prawnicze" 2018, nr 5 spec., s. 213-226. https://doi.org/10.37232/sp.2018.5.7.
 • Duniewska Z., Stosunek administracyjnoprawny, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Instytucje Prawa Administracyjnego, System Prawa Administracyjnego, t. 1, Warszawa 2015, s. 199-218.
 • Górzyńska T. [Drobny W. (red.)], Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości, Warszawa 2016.
 • Grosse G., Czy w Polsce powinna powstać samorządowa służba cywilna?, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 7–8, s. 61-70.
 • Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 194
 • Kopczyński J., Przepisy normujące stosunek państwowej służby cywilnej, Warszawa 1925.
 • Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., Stosunek służbowy, System Prawa Administracyjnego, t. 11, Warszawa 2011.
 • Mordel T., O potrzebie normatywnych gwarancji profesjonalizmu pracowników urzędów samorządowych, "Służba Cywilna" 2004/2005, nr 9, s. 93-104.
 • Radwan A., Służba cywilna wymaga reformy na wzór tej sprzed 100 lat, "Dziennik Gazeta Prawna" z 17.02.2022 r., nr 33, s. B7.
 • Szewczyk H., Propozycja samorządowej służby cywilnej, [w:] Stec M. (red.), Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008, s. 141-157.
 • Zdzikot T., Inwestycja, nie koszt, "Polska Zbrojna" 2022, nr 9 (917), s. 89.