Published January 31, 2023 | Version v1
Presentation Open

Občianska veda – okná príležitostí dokorán

  • 1. CVTI SR

Description

Občianska veda je čoraz populárnejší výskumný prístup, zapájajúci verejnosť do výskumu. Ľuďom dáva možnosť nahliadnuť do sveta vedy a priložiť ruku k dielu, vedcom zo širokého spektra odborov umožňuje získať viac dát a nadviazať dialóg s verejnosťou na témy, ktoré považujú za dôležité, knižniciam a múzeám umožňujú pracovať novým spôsobom s návštevníkmi aj s kultúrnym dedičstvom, ktoré im ponúkajú. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké príležitosti prináša občianska veda v oblastiach výskumu, spoločenského dosahu a financovania aj pre nás na Slovensku (aktuálna európska grantová výzva Impetus), sledujte webinár Zuzany Stožickej z Centra vedecko-technických informácií SR. Viac informácií.

Files

Obcianska_veda_prilezitosti_ZS_30_01_2023_A.pdf

Files (5.7 MB)