Published January 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

VAQTNI O'LCHASH. KALENDARLAR-OY VA QUYOSH KALENDARLARI

Description

Maqolada vaqtning ta’rifi, turlari, uni o’lchash usullari, duyo vaqti, poyas vaqti keng yoritilgan. Undan tashqari kalendarning ta’rifi, yaratilish tarixi, Quyosh kalendari, Oy kalendari, Umar Xayyom kalendarlarining  turmushdagi ahamiyati, ishlatilishi, bu kalendarlardagi har bir oyning  nomlari haqida batafsil ma’lumot berilgan. Bu maqola aziz ustoz va o’quvchilarga yetarli ma’lumot beradi deb umid qilaman.

Files

119-123.pdf

Files (205.8 kB)

Name Size Download all
md5:304abc13bbd4bbbbc5665c1682119e80
205.8 kB Preview Download