Published January 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

MARKAZIY OSIYO KO'CHMANCHI XALQLARNING MA'NAVIY MADANIYATI

Description

Markaziy Osiyo xalqlarining, xususan, ko’chmanchi – chorvador xalqlarning madaniyati, tarixiy ildizlari, ijtimoiy, falsafiy, ahloqiy diniy, badiiy qarashlari sakllana va rivojlana borishning  ilk davrlari qadim – qadim zamonlarga borib taqaladi. Hududimizda yashagan ko’chmanchi – chorvador avlod – ajdodlarimizning hayoti, urf-odatlari va an’analari, madaniyati, tili  va tarixini badiiy-falsafiy jihatdan o’ziga xos tarzda aks ettiradigan xalq og’zaki ijodiyoti nihoyatda boy va xilma-xildir. Afsonalar, qahramonlar to’g’risidagi dostonlar, to’y-sayillarda aytiladigan xalq laparlari, lirik she’rlar, maqol, masal va matalllar xalq og’zaki ijodiyoti madaniyatning uzoq tarixiga ega bo’lgan sohalaridir. Ularning ijodkori – barcha moddiy va ma’naviy boyliklarni yaratgan xalq ommasidir.

Files

60-63.pdf

Files (177.7 kB)

Name Size Download all
md5:b38247074ea7377b03cdfc112b348c23
177.7 kB Preview Download