Published January 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

NEYRОLINGVISTIKА SОHАSINI О`RGАNISH TENDENSIYАLАRI

Description

Neyrоlingvistikа tilning miyаdа qаndаy nаmоyоn bо'lishini о'rgаnаdi: bizning miyаmiz biz gаpirаdigаn, tushunаdigаn, о'qigаn vа yоzаdigаn til (yоki tillаr) hаqidаgi bilimlаrimizni qаndаy vа qаyerdа sаqlаshini vа biz uni о'zlаshtirgаnimizdа miyаmizdа nimа sоdir bо'lishini о`rgаnаdi.

Files

53-59.pdf

Files (285.5 kB)

Name Size Download all
md5:49740bd16d43a85b2880337df8201934
285.5 kB Preview Download