Published June 1, 2022 | Version 1.0
Poster Open

Mapa organizací s oprávněním provádět archeologický výzkum

  • 1. Institute of Archaeology, Czech Acad. Sci., Brno

Description

Poster about the map web application presenting data on organizations licenced to conduct archaeological fieldwork activities in the Czech Republic. The application is part of the research infrastructure Archaeological Information System of the Czech Republic (AIS CR). The app can be reached here: https://oao.aiscr.cz/.

Abstract (Czech)

Mapová aplikace poskytuje přehled platných oprávnění provádět archeologický
výzkum na území České republiky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči. Organizací s oprávněním provádět archeologický výzkum (OAO) v
současnosti existuje více než sto a jejich územní působnost může být vymezena
různě, od celého území České republiky až po působnost jen v jednotlivých
katastrálních územích. Prezentovaná mapová aplikace nabízí možnost po kliknutí
do mapy vyhledat OAO, které v dané oblasti působí na základě dat o proběhlých
archeologických akcích z AMČR či polygonu územního rozsahu působnosti dané
organizace. Dále je možné prohlíet územní působnosti jednotlivých OAO
individuálně v mapovém rozhraní spolu s detaily z oprávnění MK ČR a dohody s AV
ČR. Nástroj je součástí Archeologického informačního systému ČR.

Files

poster_oao_ppa2022_v2.pdf

Files (3.1 MB)

Name Size Download all
md5:f575bc977197004f83a91d9b9af8b66c
3.1 MB Preview Download