Published January 8, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEK VA INGLIZ XALQLARIDA PARALINGVISTIK VOSITALAR VA ULARNING TURLARI

Description

Ushbu maqola orqali o‘zbek va ingliz xalqlarida ishlatiladigan paralingvistik vositalarning turlari, vazifasi va ularning o’rganilishi haqida fikr yuritilinadi.

Files

3-6.pdf

Files (259.2 kB)

Name Size Download all
md5:2bfd2ff87d964706d422e21c48db9025
259.2 kB Preview Download