Published December 13, 2022 | Version v1
Other Open

Metodické odporúčanie a model na tvorbu a implementáciu inštitucionálnej politiky otvorenej vedy pre inštitúcie vykonávajúce vedu a výskum

Creators

Description

Dokument obsahuje dve časti, Metodické odporúčanie a Model politiky otvorenej vedy. Je určený vysokým školám, Slovenskej akadémii vied a iným vedecko-výskumným inštitúciám, ktoré ho môžu využiť pri tvorbe svojich politík otvorenej vedy.

Files

Metodické odporúčanie.pdf

Files (884.5 kB)

Name Size Download all
md5:ab254b4820f05b1bb8899f6eefbe7f9c
833.8 kB Preview Download
md5:6b2e1a7ad2351fd6d4fe0d04d0b065e9
50.7 kB Download