Published November 29, 2022 | Version v1
Journal article Open

Samen aan tafel over lokale vraagstukken in de maakplaats

Description

De bibliotheek staat allang niet meer symbool voor rijen kasten met boeken die wachten tot iemand ze wil raadplegen. Integendeel: het is een plek waar mensen van verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan, samen leren en dingen maken. Om die ontwikkeling te ondersteunen bieden bibliotheken ruimte en faciliteiten aan in hun maakplaatsen.

Files

IP 8-2022.pdf

Files (2.4 MB)

Name Size Download all
md5:f0761e9cd9099e838301e7cc406c7870
2.4 MB Preview Download