Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published December 31, 2022 | Version v1
Journal article Open

Ustawa o obronie ojczyzny – zmiany w prawie w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Description

Artykuł przedstawia wybrane zmiany wprowadzone przez ustawę o obronie Ojczyzny. Planowane wzmocnienie polskich sił zbrojnych jest bezpośrednią odpowiedzią na zagrożenie ze strony rosyjskiej, która obecnie prowadzi wojnę z Ukrainą. Sytuacja ta stanowi bezprecedensowe zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa i wymaga podjęcia zdecydowanych działań. W artykule zostały omówione zmiany dotyczące: powołania nowego rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, wprowadzenia możliwości odbycia dobrowolnej służby wojskowej, zniesienia wojewódzkich sztabów wojskowych (WSzW) i ich szefów oraz wojskowych komend uzupełnień (WKU) i wojskowych komendantów uzupełnień. Zwrócono również uwagę na zmiany odnoszące się do kwalifikacji wojskowej, nowego systemu rekrutacji do służby wojskowej, a także na zmodyfikowaną procedurę dotyczącą możliwości odbycia służby w wojsku obcym.

Files

SiM_2_18_2022_Bienkowski.pdf

Files (974.2 kB)

Name Size Download all
md5:bb4d3ab1751e71b178f77c71b8d77ad0
974.2 kB Preview Download

Additional details

References

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2021, poz. 372 z późn. zm.;
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018, poz. 646 z późn. zm.;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz. U. 2022, poz. 655 z późn. zm.;
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, Dz. U. 2022, poz. 694;
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2022, poz. 970;
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Dz. U. 2022, poz. 1078.
 • Druk sejmowy nr 2052 (IX kadencja), Rządowy projekt ustawy o obronie Ojczyzny, https://kidp.pl/files/aktyprawne/1342.pdf [dostęp: 16.11.2022].
 • Klaus W., "Obcy" w społeczeństwie – kreowanie inności i wykorzystywanie wizerunku Obcego, [w:] Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, red. K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
 • Hajduk J., Stępniewski T., Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty, "Studia Europejskie" 2015, nr 4;
 • Szabaciuk A., Białoruś: w kierunku pełnego uzależnienia od Federacji Rosyjskiej, "Komentarze IEŚ" 2021, nr 420.
 • Hybrydowa agresja Białorusi na UE, https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/hybrydowa-agresja-bialorusi-na-ue [dostęp: 2.11.2022];
 • Kuźnicki W., Działania Sił Zbrojnych RP w trakcie trwającego kryzysu, [w:] Poza prawem. Prawna ocena działań Państwa Polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, red. W. Klaus, INP PAN, Warszawa 2022, s. 25-28, https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5838517;
 • Polko R., Gen. Polko nie zasnął na konferencji Błaszczaka i Kaczyńskiego, rozm. przepr. T. Ławniki, https://natemat.pl/381033,gen-roman-polko-ocenia-zalozeniaustawy-o-obronie-ojczyzny-wywiad [dostęp; 13.11.2022];
 • Sibiga G., Ograniczenie dostępu do informacji publicznej w stanie wyjątkowym na pograniczu z Białorusią, [w:] Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej, red. M. Błachucki, G. Sibiga, INP PAN, Warszawa 2022, s. 433-444, https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6616985;
 • Urzędowska M., Polska granica w światowych mediach: Bezpieczeństwo wygrywa z prawami człowieka, https://wyborcza.pl/7,75399,27788363,polska-granica-w-swiatowych-mediach-bezpieczenstwo-wygrywa.html?disableRedirects=true [dostęp: 2.11.2022];
 • Wojna w Bośni i Hercegowinie, https://www.unic.un.org.pl/jugoslawia/index.php?id=wojna_w_bosni_i_hercegowinie [dostęp: 2.11.2022].