Published November 1, 2022 | Version v1
Journal article Open

Matematik savodxonlikni TIMSS, xalqaro baholash tizimi orqali takomillashtirish

Description

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf matematik savodxonligi TIMSS, xalqaro xalqaro baholash tizimi orqali takomillashtirish metodikasi, TIMSS tadqiqoti xususiyatlari, muammoni yechishda matematikani qo'llay olish va olingan natijalardan muammoning yechimini talqin qilish, TIMSS tadqiqotida ishtirok etish imkoniyatlari haqida to'liq bayon etilgan.

Files

Tafakkur_Manzili_2022-OKTABR-1-qism-442-446.pdf

Files (296.7 kB)

Name Size Download all
md5:7f0d296d8109c41933f00eac1a93754b
296.7 kB Preview Download