Published March 25, 2022 | Version v1
Journal article Open

Blijvende focus op taalarme gezinnen in aanbod rondom voorschoolse educatie

Description

Voor baby’s, peuters en kleuters is voorschoolse educatie in de bibliotheek een essentiële voorziening om laaggeletterdheid te voorkomen. BoekStart, het begin van de doorlopende leeslijn, vormt voor kinderen van 0 tot 4 jaar het startpunt van de lees- en taalontwikkeling. In het kader van dit aanbod is de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken voor kinderen van 0 tot 4 jaar via de Bibliotheekmonitor in kaart gebracht.

Files

03-2022.pdf

Files (84.2 kB)

Name Size Download all
md5:13d1f9a4d227b09711d99b9c5eca6223
84.2 kB Preview Download