Published May 18, 2022 | Version v1
Journal article Open

OQIMLI DASTURLASH ASOSLARI

Description

Oqimli parallel dasturlash bilan bog‘liq asosiy tushunchalar «jarayon» (rus - процесс, ing. - process) va «oqim» (rus - поток, ing. - thread)  hisoblanadi. Samarali ko‘p oqimli parallel dasturlash uchun ushbu atamalar orasidagi farqni juda yaxshi, aniq tushunish kerak.

Files

150-152.pdf

Files (404.0 kB)

Name Size Download all
md5:0bff5e996888d992952ed12afbf9dc3c
404.0 kB Preview Download