Published March 24, 2022 | Version Version v1.0
Conference paper Open

Centraliziran sistem za dinamično nastavljanje nadfrekvenčne zaščite generatorjev

Description

Abstract – The EU network code “Requirements for Generators” regulates the LFSM-O (Limited Frequency Sensitive Mode – Overfrequency). This mode is the basis for overfrequency protection (OFP) and refers to the effect achieved through turbine generator at certain over-frequencies to reduce active power of production units, according to the given droop settings. On the other hand, the network code “Emergency and Restoration” allows for the OFP to be introduced alternatively by an automatic overfrequency control scheme.
The problem arises with TSOs having generators without installed LFSM-O systems. Such an example was highlighted in the framework of the European project H2020 CROSSBOW in the Serbian TSO. In this project, Elektromreža Srbije proposed possible technical solutions for overfrequency protection system which meet the above network code requirements on emergency and restoration.
The paper presents the concept of a system for centralized overfrequency protection dynamic setting for generators, which was proposed and implemented within the CROSSBOW project. The system is based on information from SCADA and WAMS systems. The proposed technical solution is implemented in the WAProtector system and has been in operation since April 2021.
The purpose of generator overfrequency dynamic settings is ensuring the stable operation of the power system in case of power frequency beyond the permissible limits with solutions that require small financial investments and take advantage of already existing systems.

Povzetek – Kodeks omrežja za priključitev generatorjev na omrežje predvideva nov način za regulacijo frekvence pri povišanih vrednostih frekvence, t.i. omejen frekvenčno občutljiv način - nadfrekvenčni (OFON-N). Kodeks omrežja v izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe omogoča obratovanje sistema s povišano frekvenco, pri tem da se sproži postopek, ki bo omejil frekvenčno odstopanje z izklopom proizvodnih enot.
Težava nastane pri SOPO-ih, ki imajo generatorje brez vgrajenih sistemov OFON-N. Takšen primer se je izpostavil v okviru evropskega projekta H2020, CROSSBOW v srbskem SOPO-u. V tem projektu je Elektromreža Srbije predlagala možne tehnične rešitve sistema za zaščito pred povišano frekvenco, ki bi izpolnjeval zgornje zahteve iz omrežnega kodeksa, v primeru izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe.
V referatu je predstavljen koncept sistema za centralizirano dinamično nastavljanje nadfrekvenčne zaščite generatorjev, ki je bil predlagan in implementiran v okviru CROSSBOW projekta in temelji na informacijah iz SCADA in WAMS sistemov. Predlagana tehnična rešitev je implementirana v WAProtector sistemu in je v obratovanju od aprila 2021.
Namen dinamičnega nastavljanja nadfrekvenčne zaščite generatorjev je zagotavljanje stabilnega delovanja EES v primeru prekoračitve frekvence preko dopustnih meja, z rešitvami, ki potrebujejo majhne finančne vložke in izkoriščajo že obstoječe sisteme.

Files

CROSSBOW_Centraliziran_sistem_za_dinamicno_nastavljanje_nadfrekvencne_zascite_generatorjev_Babnik_Zenodo.pdf

Additional details

Funding

CROSSBOW – CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market 773430
European Commission