Published February 14, 2022 | Version v1
Journal article Open

Duszpasterska troska o osoby w sytuacjach nieprawidłowych

Creators

 • 1. KUL

Description

Pastoral care for people in irregular situations

The article presents indications concerning the pastoral care of the Church for people living in irregular situations. The attitude of members of the Church, both pastors, family pastoral workers and all the faithful, should follow Jesus Christ, the Good Shepherd, who is looking for every lost sheep. The search for ways of pastoral aetiti preceded by the action of God’s grace, which has been active in the lives of believers since their baptism. Pastoral proposals should be adequate to the life situation and abilities of individual people. Pastoral accompaniment and discernment can lead to even more complete realization of God’s plan in situations in which people live and strive for salvation.

Files

5_Jakub_Kozak_TSS_2021_117-135.pdf

Files (374.7 kB)

Name Size Download all
md5:c395a675b3531cbf505e62c0568d3285
374.7 kB Preview Download

Additional details

Related works

Has part
Journal article: 10.5281/zenodo.5857357 (DOI)

References

 • Benedykt XVI, (2007). Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis. Rzym.
 • Bordeyne, P. (2018). Portare la legge a compimento. Amoris Laetitia sulle situazioni matrimoniali fragile. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
 • Buenos Aires Pastoral Region, (2016). Basic criteria for the implementation of chapter VIII of Amoris Laetitia. Pobrano z: http://www.cyberteologia.it/2016/09/basic-criteria-for-the-implementation-of-chapter-viii-of-amoris-laetitia/ (21.10.2021).
 • Diocesi di Roma, (2016). "La letizia dell'amore": il cammino delle famiglie a Roma. Pobrano z: http://comunitambrosiana.org/wpcontent/uploads/2016/09/Relazione2016ConvegnoDiocesano.pdf (21.10.2021).
 • Franciszek, (2014). Kanonizacja Jana Pawła II: Homilia papieża Franciszka. Rzym.
 • Franciszek, (2015). List apostolski Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Rzym.
 • Franciszek, (2016). Adhortacja apostolska Amoris Laetitia. Rzym.
 • Goleń, J. (2018). Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Ex-hortation "Amoris laetitia". Rocznik Teologii Katolickiej 17, z. 1, 103-117.
 • Goleń, J. (2018). Pastoral Accompaniment for People in Irregular Situations. W: J. Go-leń, R. Kamiński, G. Pyźlak (red.), Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church (390-399). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Goleń, J. (2020). Towarzyszenie, rozeznawanie I integracja osób w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich. W: K. Glombik, J. Goleń, A. Nadbrzeżny (red.), Droga miłosierdzia I integracji w adhortacji "Amoris laetitia". Perspektywa dogmatyczna, moralna I pastoralna (113-164). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Góralski, W. (2016). Adhortacja apostolska "Amoris laetitia" papieża Franciszka. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300-308. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Jan Paweł II, (1981). Adhortacja Apostolska Familiaris consortio. Rzym.
 • Jan Paweł II, (1994). List do rodzin. Rzym.
 • Kamiński, J. (2013). Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. W: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa I działalność pastoralna (508-516). Lublin: Wydawnictwo "Bonus Liber".
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (2002). Poznań: Pallottinum.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego (1984). Poznań: Pallottinum.
 • Konferencja Episkopatu Polski, (2003). Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Warszawa: Fundacja "Vitae Familiae".
 • Kongregacja Nauki Wiary, (1994). List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. Przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. Rzym.
 • Krajczyński, J. (2017). Duszpasterstwo małżonków rozwiedzionych I żyjących w nowych związkach. W: J. Goleń (red.), Towarzyszyć małżeństwu I rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia dla duszpasterstwa rodzin (399-420). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kuczmarska, E. (2021). Katolicy rozwiedzeni żyjący w nowych związkach wobec duszpasterstwa więzi. Nurt SVD 149, 230-246.
 • Kuczmarska, E. (2021). Oczekiwania katolików rozwiedzionych żyjących w nowych związkach wobec duszpasterstwa rodzin. Roczniki Teologiczne 68, z. 6, 109-125.
 • Niścigorski, W. (2018). Pastoralna troska o osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach. Nurt SVD 144, 327-341.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, (1997). Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. W: M. Brzeziński (red.), W trosce o dobro małżeństwa I rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, t. 1 (237-241). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Pyźlak, G. (2006). Duszpasterstwo związków niesakramentalnych. Roczniki Teologiczne 53, z. 6, 175-186.
 • Yastremskyy, A. (2018)."Wolne związki" w świetle adhortacji apostolskiej "Amoris aetitia". Wynik uwarunkowań czy wyzwanie duszpasterskie. Ateneum Kapłańskie 171, z. 1, 123-132.