Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published June 1, 1986 | Version v1
Book chapter Open

Prehistorische bewoning in Brugge: vroege-midden Bronstijd

Description

Tijdens opgravingen uitgevoerd door de Dienst Stadsarcheologie van Brugge werd tussen de Oude Gentweg en de Katelijnestraat prehistorisch materiaal in situ aangetrojjen. Op het pleistoceen zand werden twee lagen aangesneden waarin een betrekkelijk grote hoeveelheid scherven werd gerekupereerd. Het betreft goed gebakken handgemaakt aardewerk, verschraald met schervengruis en kwarts. Enkele rand en en bodemfragmenten wijzen op trechter- tot cylindervormige halzen en bodems met Iicht afgezette voet. Hoewel duidelijke vergelijkingen ontbreken blijkt een datering in de vroege en de midden
bronstijd aanneembaar.

Files

WA02_Bourgeois_J._Prehistorische_bewoning_in_Brugge_vroege-midden_Bronstijd_55-58.pdf