Published January 3, 2022 | Version v1
Other Open

Slovenian Translation of Researcher Mental Health and Well-being Manifesto - Program duševnega zdravja in dobrega počutja raziskovalcev

 • 1. TIB - Leibniz Information Centre for Science and Technology
 • 2. Grenoble École de Management
 • 3. Vitae
 • 4. University of Amsterdam
 • 5. Dublin City University
 • 6. Graz University of Technology
 • 7. Erzincan Binali Yildirim University
 • 8. Université Libre de Bruxelles
 • 9. Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences
 • 10. Ghent University
 • 11. RAND Europe
 • 12. University of Geneva
 • 13. Aarhus University, Via University College
 • 14. Bilkent University
 • 15. Weill Cornell Medicine

Contributors

 • 1. InnoRenew CoE

Description

Akcija ReMO COST je mreža zainteresiranih strani z vseh ravni raziskovalne skupnosti, ki je pripravila Program o duševnem zdravju in dobrem počutju raziskovalcev, ki poziva k oceni, kako bi lahko z ukrepi in pobudami na ravni politike, institucij, skupnosti in posameznikov najbolje okrepili in ohranili duševno zdravje in dobro počutje raziskovalcev.

 

Ta program poziva vse zainteresirane strani v raziskovalnem ekosistemu, da se vključijo v razvoj politik, ki spremljajo, izboljšujejo in ohranjajo dobro počutje in duševno zdravje v raziskovalnem okolju, določajo obsežnejše kazalnike uspeha in kakovosti, podpirajo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, vključenost in družinam prijazne trajnostne raziskovalne kariere.

V slovenščino prevedla: Mateja Erce - InnoRenew CoE, Izola, Slovenija

Notes

This work was performed within the framework of COST Action CA19117 - "Researcher Mental Health" The English Language Version of the Manifesto can be found at: https://doi.org/10.5281/zenodo.5559805

Files

manifesto_slo2022.pdf

Files (228.8 kB)

Name Size Download all
md5:d0c9973a33a1122c367a91f0321f8b30
228.8 kB Preview Download

Additional details

References