Published December 27, 2021 | Version 1.0
Project deliverable Open

Integrācijas nozīme jauno migrācijas modeļu kontekstā

Creators

Description

Politikas rekomendāciju sērijā — īsi praktiski secinājumi par galveniem migrācijas pētījumu virzieniem.

Īsumā

  • Vislielākā nozīme integrācijas veicināšanā ir uzņemošajai sabiedrībai.
  • Ja migranta nākotne, tai skaitā uzturēšanās ilgums un iespēja konkrētajā valstī, ir neskaidra, mazinās motivācija integrācijā investēt laiku un pūles.
  • Nepieciešams pārskatīt integrācijas indikatorus.
  • Vēlams, lai mēģinājumi veicināt integrāciju kļūtu holistiskāki, atvērtāki un vairāk «uz migrantiem vērsti».
  • Piedāvātais konceptuālais modelis var palīdzēt teorētiķiem labāk ilustrēt mūsdienu migrantu adaptācijas procesus.

Files

liquimigr-policy-brief-mierina.pdf

Files (3.3 MB)

Name Size Download all
md5:5188329231c6756d9cd3773642ccc0d7
3.3 MB Preview Download