Published December 13, 2021 | Version v1
Report Open

Danskernes brug af nyhedsmedier 2021

  • 1. Roskilde Universitet

Description

Dette års rapport gør det muligt at forstå, hvordan danskernes informationssøgning og nyhedsvaner blev påvirket af deres oplevelse af Covid19-pandemien og -nedlukningerne. Vores data, der også indgår i den internationale analyse Reuters Digital News Report 2021, indsamles nemlig hvert år i januar-februar måned, og derved bliver sammenligningen mellem 2020-rapportens og 2021-rapportens tal til en sammenligning mellem danskernes nyhedsbrug før og midt i Covid19-nedlukningerne.

Samtidig er rapporten – ligesom de foregående års rapporter - et bidrag til den langsigtede kortlægning af danskernes medievaner.

Derudover kigger vi i 2021-rapporten også på fem temaer, som kan siges at have en særlig aktualitet:

  • Fairness: Folks opfattelse af, om medierne dækker forskellige politiske synspunkter, aldersgrupper og køn på en fair måde

  • Neutralitet: I hvilket omfang og på hvilke områder mener folk, at nyhedsmedierne bør give ligelig plads til forskellige synspunkter (f.eks. klima)

  • ‘Fake news’: Bekymring for ‘fake news’ og opfattelser af hvilke aktører, der især udbreder ‘fake news’

  • Misinformation: Inden for hvilke emner og på hvilke medier folk især oplever misinformation

  • Lokale nyheder: Hvilke emner efterspørger borgerne fra lokale medier

Desuden forfølger vi som altid en række faste pejlemærker for danskernes brug af nyhedsmedier, for eksempel hvordan kløften mellem de yngste og de ældste aldersgruppers brug af nyhedsmedier er blevet lidt mindre, måske især på grund af Covid19-situationen. Vi dokumenterer blandt andet, at danskernes brandloyalitet fortsat er stærk, sammenlignet med de fleste andre lande. Vi kigger også på danskernes betalingsvilje, hvor stagnationen fra de foregående år fortsætter i 2021.

Files

ONLINE-Danskernes brug af nyhedsmedier 2021.pdf

Files (1.2 MB)