Published May 3, 2016 | Version v1
Journal article Open

Alternativna raba travinja - paša prašičev

  • 1. KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA
  • 2. KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA and Univerza v Mariboru - University of Maribor

Description

Paša prašičev je sistem reje, ki je v ne- katerih evropskih, predvsem sredozemskih državah zelo razširjen. V slovenskih razmerah se s temi velikimi sistemi sicer težko primerjamo, kljub temu pa lahko paša prašičev tudi v Slovenji pripomore k pestrosti prašičereje in po- nudi nabor izdelkov, ki so sprejemljivi tudi za najzahtevnejše potrošnike. Ker so prednosti paše oziroma zunanje reje prašičev, seveda v urejenih razmerah, vezane predvsem na izboljšanje dobrobiti živali, v pričujočem prispevku na kratko predstavljamo različne vidike tega načina reje, od primernosti pasem, ureditve pašnika do prehrane, na katere moramo biti pozorni, da zadostimo vsem potrebam prašičev. 

Files

Nase_travinje_2016_web.pdf

Files (1.2 MB)

Name Size Download all
md5:6cfbd73e8704b7e83fddb66e4a209c73
1.2 MB Preview Download

Additional details

Funding

TREASURE – DIVERSITY OF LOCAL PIG BREEDS AND PRODUCTION SYSTEMS FOR HIGH QUALITY TRADITIONAL PRODUCTS AND SUSTAINABLE PORK CHAINS 634476
European Commission