Published July 15, 2021 | Version 1.0
Report Open

Ontwikkelen Praktijkmetingen Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed

Description

In dit onderzoeksproject is gekeken hoe het voorkomen van een of meerdere gedragsprofielen op een erfgoedsite gemeten kan worden. Hierdoor kan eventueel getoetst worden of een bepaald gedragsprofiel succesvol gefaciliteerd wordt door de aangeboden functionaliteiten van een erfgoedsite. Zo kan door middel van deze toets de erfgoedsite verder geoptimaliseerd worden voor dit gedragsprofiel.

Dit onderzoek is gerelateerd aan het gelijktijdig uitgevoerde project ‘Ontwikkelen Functionele Specificaties per Gedragsprofiel Digitaal Erfgoed’ 1. Een verslag van dat project is te lezen in het document ‘Functionele Specificaties Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed'.

Files

Ontwikkelen Praktijkmetingen Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed.pdf

Files (1.6 MB)