Published June 23, 2021 | Version v1
Journal article Open

Belhi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Özelinde Fobi ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

  • 1. İstanbul University

Description

Bu çalışma, bugün fobik ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde en etkili metot olarak kabul edilen bilişsel davranışçı terapi yönteminin yaklaşımı ile Müslüman bir düşünür olan Ebu Zeyd Ahmed el-Belhi’nin bu minvaldeki görüşlerinin karşılaştırılmasını içermektedir. Kavramsal bir çalışma özelliği arz eden makalede; Belhi’nin önerdiği tedavi metotları, 1980’li yıllardan itibaren psikoloji literatürüne dahil olan ve hala revaçta olan bilişsel davranışçı terapinin (BDT) tedavi metotları ile irtibatlandırılarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Makalede öncelikle fobik bozukluğun ve obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) karşılaştırmalı olarak tanımları, akabinde etiyolojileri ve son olarak tedavilerine yer verilmiş, bunun için Belhi’nin “Mesalihu’l Ebdân ve’l Enfüs” adlı eseri ve BDT’nin kurucu eserleri esas alınmıştır. Neticede BDT’nin her iki hastalık için önerdiği bilişsel çarpıtmaların yeniden yapılandırılması, fobi için maruz bırakma ve OKB için meşguliyet terapisi ile alternatif düşünceyi geliştirme yöntemlerinde Belhi’nin çalışmalarındaki önermelerle ilgili benzerlikler olduğu görülmüştür. Buna karşın, Belhi’nin OKB’de “yalnız kalınmaması” tespiti, BDT’nin temel prensipleri ile kısmen farklılık arz etmektedir.

Notes

Citation/©: Kılıç, Ş. (2021). Belhi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Özelinde Fobi ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Theosophia, 2, 67-88

Files

05_skilic.pdf

Files (847.0 kB)

Name Size Download all
md5:5c9e8ce0be4889c43bdbeed91dd68aff
847.0 kB Preview Download

Additional details

Related works