Published April 12, 2021 | Version v1
Technical note Open

UNISECO H2020 Policy brief_Politikas atbalsts pārejai uz bioloģiskās piena lopkopības sistēmu Latvijā

Description

Latvijā tipiskās bioloģiskās piena saimniecības ir mazas, ar zemu produktivitāti un pamatā tās balstās uz zālāju resursiem. Piensaimnieki labprāt ir pārgājuši uz bioloģisko piena ražošanu, ko stimulē KLP atbalsts. 10% no piena saimniecībām un kopējā saražotā piena ir bioloģisks, bet tikai 44% bioloģiskā piena tiek pārstrādāti bioloģiskos piena produktos. Turpmāka pāreja ir atkarīga no bioloģisko piensaimnieku pozīciju nostiprināšanas nozares vērtības ķēdē un pieprasījuma pēc bioloģiskiem piena produktiem veicināšanas.

"UNISECO is a European research project aiming to develop innovative approaches to enhance the understanding of socio-economic and policy drivers and barriers for further development and implementation of agro-ecological practices in EU farming systems. 

Learn more about about the project: https://uniseco-project.eu/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 773901.

This publication represents the views of the authors. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains."

Files

UNISECO H2020 Policy brief_Politikas atbalsts pārejai uz bioloģiskās piena lopkopības sistēmu Latvijā.pdf

Additional details

Funding

UNISECO – Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming systems in the EU 773901
European Commission