Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published January 8, 2021 | Version v1
Report Open

COAR Açık Arşivlerde İyi Uygulamalar için Topluluk Çerçevesi

Description

Bu çerçevenin amacı, açık arşivlerin mevcut operasyonlarını bir dizi uygulanabilir ve başarılabilir iyi uygulamaya dayalı olarak değerlendirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmaktır.

Halen, açık arşivlerin operasyonlarını belirli açılardan (keşif, erişim, yeniden kullanım, bütünlük, kalite güvencesi, koruma, gizlilik ve sürdürülebilirlik gibi) değerlendirmesine yardımcı olmak için geliştirilmiş bir dizi mevcut çerçeve ve değerlendirme kriteri mevcut, ancak bu kriterler belli kuruluşlar tarafından benimsenmiş ve sıklıkla yalnızca bir bölge veya bir arşiv türü ile ilgilidir.

Bu çalışmanın amacı, farklı türdeki (yayın, kurumsal, veri vb.) açık arşivler tarafından, farklı coğrafi ve tematik bağlamlarda benimsenebilecek ve kullanılabilecek en iyi uygulamaları değerlendirmek için ilgili kriterleri küresel, çok boyutlu bir çerçevede bir araya getirmektir.

Notes

This document is translation of COAR Community Framework for Best Practices in Repositories. (Version 1) available at http://doi.org/10.5281/zenodo.4110829 = Bu doküman COAR Community Framework for Best Practices in Repositories. (Version 1). http://doi.org/10.5281/zenodo.4110829 künyeli yayının çevirisidir.

Files

COARrepoFramework_TR.pdf

Files (145.1 kB)

Name Size Download all
md5:c41789089687464b375ee1ab935c903d
145.1 kB Preview Download

Additional details

Related works

Is derived from
10.5281/zenodo.4110829 (DOI)