There is a newer version of the record available.

Published October 26, 2020 | Version 1.0
Project deliverable Open

Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja 1.0

Description

Tämä dokumentti on tehty osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanketta. Hankkeen toteuttajina toimivat Suomen ulkomaisten tiedeinstituuttien taustayhteisöt. Hanketta hallinnoi Institututum Romanum Finlandiae sr.

Asiakirja on hankkeen tutkijoiden laatima ehdotus instituuttien työntekijöille ja tutkijoille suunnatusta ohjeistuksesta. Se koskee digitaalisten tutkimusaineistojen hallintaa, tuottamista, omistajuutta, säilyttämistä ja julkaisua. Asiakirja on tehty hankkeen tutkijoiden selvitysten pohjalta, ja sitä on käsitelty hankkeen ohjausryhmässä, joka on antanut sisältöön liittyviä ohjeita, kommentteja ja palautetta.

Asiakirjaan on kerätty palautetta erityisesti hankkeessa mukana olevilta instituuteilta (henkilöstö, säätiöiden hallitukset) kesällä ja syksyllä 2020. Palautteiden perusteella päivitetty versio laaditaan loppuvuonna 2020 ja julkaistaan versiona 1.1.

Asiakirja on tarkoitettu tiedeinstituuttien käyttöön näiden sopivaksi katsomallaan tavalla.

Files

Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja 1.0.pdf

Files (795.2 kB)