Published October 19, 2020 | Version 2020
Other Open

Zadaci za vežbanje (GNU Octave)

  • 1. University of Belgrade – School of Electrical Engineering

Contributors

  • 1. University of Belgrade – School of Electrical Engineering

Description

Zadaci za vežbanje u GNU Octave programskom jeziku ili Matlabu u okviru predmeta Metode analize elektrofizioloških signala (http://automatika.etf.rs/sr/13e054mas) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (https://www.etf.bg.ac.rs/).

Link ka EKG signalu na kome je potrebno realizovati metode analize je dat kao link u pdf fajlu sa zadacima. Frekvencija odabiranja signala je 1000 Hz i pojačanje je 1000 puta. Uslovno shvatiti da je amplituda signala 0.5 V ili više, jer se radi o pojačanom signalu. Takođe, nije tačno da je signal sniman sa pojačanjem 800 puta, ali je za potrebe vežbe tako navedeno u zadatku.

Primarno, kod je namenjen vežbanju u GNU Octave-u, ali se uz manje izmene može koristiti u Matlabu. Za instalaciju paketa statistics i signal, pogledati https://octave.org/doc/v4.4.0/Installing-and-Removing-Packages.html.

Files

ZadaciZaVezbanjeMAS-Octave.pdf

Files (50.9 kB)

Name Size Download all
md5:df7870e0fbdaa7a6704b352d6196935c
3.8 kB Download
md5:53c9a5c36b2ecb50fb17b3b4e4efd1c8
47.0 kB Preview Download