Published July 1, 2020 | Version v1
Journal article Open

Datageïnformeerd werken in openbare bibliotheken

Description

In de steeds meer gedigitaliseerde wereld van vandaag worden data het nieuwe goud genoemd. De hoeveelheid data waar organisaties over beschikken neemt toe, evenals de tools en technieken om deze data om te zetten in klantinzichten en betere besluiten. Maar het gebruik ervan is complex, vraagt om een andere mindset en behoeft nieuwe competenties. Waar staan bibliotheken in hun ‘datavolwassenheid’?

Files

Bibliotheekblad nr. 5-6 - Datageïnformeerd werken.pdf

Files (96.1 kB)