Published November 19, 2018 | Version v1
Conference paper Open

Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v križno lepljenem lesu

  • 1. Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
  • 2. Lund University

Description

Vlepljene palice predstavljajo zanimivo rešitev stikovanja nosilnih lesenih elementov, s številnimi
ugodnimi lastnostmi kot so visoka nosilnost, dobra požarna odpornost, prilagodljivost z
arhitekturnega vidika, idr. Kljub številnim prednostim, je uporaba vlepljenih palic v praksi relativno
omejena. Uporablja se le v posebnih primerih za stikovanje masivnega ali lepljenega lesa. V
prispevku je podrobno predstavljena možnost uporabe vlepljenih palic za stikovanje panelov iz
križno lepljenega lesa (angl. Cross Laminated Timber, krajše CLT). Stikovanje CLT elementov z
vlepljenimi palicami je še razmeroma neraziskano in se v praksi še ne uporablja. V raziskavi je bilo
izvedenih 60 preskusov, pri čemer se je preizkusilo različne sidrne dolžine vlepljenih palic (80 do
400 mm), premere palic (16 do 24 mm) ter položaje palice glede na smer lesnih vlaken (vzporedno
in pravokotno). Preskusi so pokazali različne porušne mehanizme in drugačen odziv kot pri
primerljivih spojih vlepljenih palic v masivnem in klasičnem lepljenem lameliranem lesu (t.j. zdrs
med sloji CLT), kar lahko pomeni, da ima spoj tudi bistveno nižjo nosilnost.

Files

SDGK_Azinović_et_al - FINAL.pdf

Files (1.1 MB)

Name Size Download all
md5:53f748a098b15b84364c5a1144a9781d
1.1 MB Preview Download

Additional details

Funding

InnoRenew CoE – Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence 739574
European Commission