Published March 10, 2020 | Version v1
Journal article Open

KOŚCIÓŁ I RODZINA WZAJEMNYM DOBREM DLA SIEBIE W ŚWIETLE ADHORTACJI AMORIS LAETITIA

Description

Te Church and the family a mutual good for yourself based on Amoris laetitia ad- hortations.

The article shows two meanings of the goodness, which include two specific phenom- ena - the Church and the family. Deep theological approach to this matter can empha- size a mission associated with this phenomena. The first task is to analyze the doctrine of Church and the reality of contemporary world. This study shows new areas of relation between the Church and the family connected each other in mutual help and assistance. The most important thing is that we learn how to live in community at first in our family. Hence, growing in the family helps to find our own place in the Church. The fulfillment of God’s vocation at this two areas is the means of the exposing true God to people. Relation between the Church and the family reveals God, who leans over every human being and wants to save him. We can figure out that there are many problems and difficulties both in the Church and in the family. The causation lies in the human imperfection and egoism. It is, in fact, all the more reason to find the methods of cooperation and support for every human living in the family and in the Church.

Files

Marcin_Prudaczuk_TSS_16(2019).pdf

Files (371.6 kB)

Name Size Download all
md5:af48a62c4ce7467a20e14cafb2a49843
371.6 kB Preview Download

Additional details

Related works

Has part
Journal article: 10.5281/zenodo.3701282 (DOI)

References

 • Cuber, T. (2013). Apostolat rodziny chrześcijańskiej w świetle dokumentów kościoła współczesnego 1965-2013. Studium teologiczno-pastoralne, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.
 • Fiałkowski, M. (2013). Rodzina jako Kościół domowy. W: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna (703-704), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Franciszek, (2016). Adhortacja Apostolska Amoris laetitia, Częstochowa: Edycja Św. Pawła.
 • Franciszek, (2013). Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, Częstochowa: Edycja Św. Pawła.
 • Goleń, J. (2017). Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii, W: J. Goleń (red.) Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie (189-190), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gookin, S.H., Gookin, D. (2007). Rodzicielstwo, A. Owsiak, G. Górnicka, O. Kwiecień- -Maniewska (tłum.), Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Grześkowiak, J. (1996). Misterium Małżeństwa, Poznań: Hlondianum.
 • Grześkowiak, J. (1985). Podstawowe funkcje kościoła w życiu rodziny, Pobrano z: http:// bazhum.muzhp.pl/media//files/Seminare_Poszukiwania_naukowe/Seminare_Poszuki- wania_naukowe-r1985-t7/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r1985-t7-s3969/Semina- re_P-oszukiwania_naukowe-r1985-t7-s39-69.pdf, Dnia (2017, 11, 28).
 • Jaklewicz, T. (2006). Filary wiary. Dom i ojczyzna, "Gość Niedzielny", 46, 31.
 • Jan Paweł II, (1982). Adhortacja apostolska Familiaris Consortio, Warszawa: Wydział Inicjatyw Społeczno-Katolickich Stowarzyszenie PAX.
 • Jan Paweł II, (1994). List do Rodzin, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • Jan Paweł II, (1996). Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 • Jasionek, S. (2004). Godność osoby ludzkiej, "Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej", Kraków: Ignatianum.
 • Kamiński, R., Przygoda, W. i Fiałkowski, M. (2016). Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Kiciński, A. (2013). Duszpasterstwo rodzin z niepełnosprawnością, W: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna (546-564), Lublin-Rzeszów: Bonus Liber 2013.
 • Kiciński, A., Opiela M. (2016). Katolickie wychowanie dziecka, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Konferencja Episkopatu Polski, (2012). W trosce o człowieka i dobro wspólne, Warszawa: Biblos.
 • Krakowiak, Cz. (2010). Funkcja kapłańska rodziny - liturgia domowa, W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy (245-264), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kurzela, P. (2007). Bóg jest miłością. Powołanie człowieka do życia we wspólnocie miłości, Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach.
 • Landwójtowicz, P. (2016). Duszpasterskie poradnictwo małżeńskie- założenia teoretyczne W: P. Landwójtowicz (red.), Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny (167), Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Łęcicki, G. (2011). Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.
 • Majdański, K. (2001). Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie, Łomianki: Fundacja "Pomoc Rodzinie".
 • Miras, J., Bońares, J.I. (2009). Małżeństwo i rodzina. Wprowadzenie teologiczne, B. Jakubowski (przeł.), Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha.
 • Olszewski, M. (2005). Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologicznopastoralne, Białystok: Kuria Metropolitarna Białystok, Wydział Duszpasterski.
 • Polak, M. (2017). Misyjny dynamizm duszpasterstwa rodzin, W: J. Goleń (red.), Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie (183), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Przygoda, W. (2010). Funkcja królewska rodziny - apostolat w rodzinie i przez rodzinę, W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy (281-292), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Przygoda, W. (2016). Apostolat rodziny wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, W: P. Landwójtowicz (red.), Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny (79-98), Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Pyźlak, G. (2016). Duszpasterstwo rodzin wobec młodych małżeństw, W: P. Landwójtowicz (red.), Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny (100), Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Stanula, E. (1998). Hilariańska symbolika małżeństwa i rodziny w komentarzu do Ewangelii św. Mateusza, W: P. Boryszewski, A. Szwajkajzer-Wołk (red.) Kościół Rodzina Wychowanie (207), Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Styczeń, T. (1981). Kościół świata kościołem rodziny, "Zeszyty Naukowe KUL" (24, 2-4, 5), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Tomasik, P. (2003). Wzajemny dialog rodziny, szkoły i kościoła, W: P. Tomasik (red.) Rodzina-Szkoła-Kościół Korelacja i Dialog (53), Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Wedziuk, M. (2013). Kościół Rodzina Media, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 • Wojaczek, K. (2001). Małżeństwo doświadczenie obdarowania, Lublin: Polyhymnia.
 • Wolski, K. (2010). Funkcja prorocka rodziny - katecheza w rodzinie, W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy (293-304), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zarembski, Z. (2015). Apostolat rodziny naglącą potrzebą Kościoła, W: M. Fiałkowski (red.), Duszpasterstwo w Polsce: 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II (161-182), Lublin: Wydawnictwo KUL.