Published January 27, 2020 | Version v1
Book Open

Політологія: енциклопедичний словник / [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 406 с.

  • 1. Хома Н. М.

Description

Енциклопедичне видання покликане сформулювати всебічне уявлення про стан історичного розвитку політичної науки та про форми її дискурсу в сучасних умовах, особливості становлення та удосконалення категоріального апарату, принципів та законів існування політичної дійсності, про традиційні та новаційні теорії та підходи плюрального характеру. Енциклопедичний словник розрахований на науковців у сфері політичної науки, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів, всіх, кого цікавлять соціально-гуманітарна проблематика. Авторами статей є провідні фахівці у сфері політології з України.

Files

Політологія_ енцикл. словник_ за ред. В. Мельника.pdf