Published November 7, 2017 | Version v1
Conference paper Open

EVROPSKÝ PROJEKT INTERFLEX

  • 1. ČEZ Distribuce, a.s.

Description

Příspěvek obsahuje informace o evropském projektu Interflex, kterého se společnost ČEZ Distribuce účastní jako vedoucí pracovního balíčku Demo2. Projekt Interflex je zaměřený na zvyšování flexibility v sítích evrop-ských distributorů a je spolufinancován ze strany Evropské komise v rámci programu Horizon 2020. Část projektu pod vedením ČEZ Distribuce (Demo2) je zaměřena na testování funkcí, které zatím nejsou standar-dem v rámci distribučních sítí. Hlavním cílem je zvýšit možnosti připojování decentrálních výroben a zefek-tivnit integraci dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy. Demo2 se zaměřuje a) na integra-ci FVE s funkcemi Q(U) a P(U); b) na U/Q regulaci výroben připojených do hladiny vn (FVE, VTE, BPS); c) na vývoj a nasazení chytrých dobíjecích stanic pro elektromobily; d) integraci FVE ve spojení s akumulací na straně zákazníka (baterie).

Files

Evropský projekt InterFlex_Stanislav Hes_ck_cired_2017.pdf

Files (672.7 kB)

Additional details

Funding

InterFlex – Interactions between automated energy systems and Flexibilities brought by energy market players 731289
European Commission